Georg Kühlewind Alapítvány

Megjelent a 40. hírlevél

Alapítványunk 40. hírlevelében Rudolf Steiner szövegeit tesszük közzé.
A válogatás Székely Györgyé, aki Az antropozófiával való foglalkozás című könyve függelékeként publikálta őket különböző témákra csoportosítva. Itt e szövegek első harmadát olvashatják. A közbevető megjegyzések is Székely Györgytől származnak.Ezeket minden esetben GK: jelölés jelzi. A könyv első német kiadása (1991) előtt,talán a 80-as években léteztett magyarul egy ősváltozat – pontosan nem tudom megmondani, mikor –, amit akkor a baráti kör tagjai megkaptak. Már ez is fordítás volt. Gyuri szövegeit Zsellér Gyula, Steineréit Böszörményi László fordította. A könyv akkor még nem lehetett kész, hiszen az első német nyelvű kiadás szövege(1991-ben) ehhez az ősváltozathoz képest változott, sőt a második kiadás (2001-ben) esetében ez még inkább így történt. A Steiner-szövegek önálló megközelítése érdekében először ezeket tesszük közzé három részletben, a teljes könyvet (a 2001-es,második kiadás alapján) csak ezek után. Rudolf Steiner szövegeit Böszörményi Lászlóátdolgozott, lényegében új fordításában olvashatják. Az esetenként feltűnő [...]-jelkihagyott szövegrészeket jelöl.
Fenyő Ervin