Georg Kühlewind Alapítvány

Megjelent a 42. hírlevél

Alapítványunk 42. hírlevelében befejezzük Rudolf Steiner szövegeinek közlését, melyet Székely György Az antropozófiával való foglalkozás című könyvének Függelékében tett közzé. Ez a válogatás harmadik, befejező része, a XI.szövegegységtől a XX.-ig. A XX. egység két szövegét Zsellér Gyula fordította – ezt lábjegyzeti utalás jelzi –, minden mást ezúttal is Böszörményi László.
Fenyő Ervin