Georg Kühlewind Alapítvány

Megjelent a 43. hírlevél

Alapítványunk 43. hírlevelében Georg Kühlewind Az antropozófiával való foglalkozás című könyvének a szerző által írt első részét közöljük. Ez a könyv fő része, ez vezeti fel azt a Rudolf Steiner műveiből készült szövegválogatást, melyet legutóbbi három hírlevelünkben (40-42. hírlevél) olvashattak az érdeklődők. Ez a három részre osztott válogatás az eredeti könyvben Függelékként szerepel. Római számokkal ellátva, I.-től XX.-ig, úgy, ahogy azt hírleveleinkben is láthatták. A Függelék szövegeit most tanácsos együtt olvasni a most közzétett fő szöveggel, mert kiegészítik egymást. Zárójeles, szövegközi utalásokat talál erre az olvasó, hogy a Függelék (tehát a három előző hírlevélben közölt szövegválogatás) mely része kapcsolódik épp a fő szöveghez. A fordító ezúttal Zsellér Gyula, aki a most közölt szövegek nagy részét még a 80-as évek végén készítette el. A fordítást ellenőrizte és a 2001-es második, bővített német kiadás szövegével egybevetette Böszörményi László, aki e sorok írójának stilisztikai módosító javaslatait is tekintetbe vette. Az itt következő végleges szöveg így alakult ki. Egy pontosítás: a 40. hírlevélben jelzett 80-as évekbeli ősváltozat előkerült. Ennek címlapján pontos dátum áll. Ez alapján állítható, hogy az első német kiadás (1991) előtt baráti körben közreadott fordítás 1989-ben keletkezett, vagy legalábbis ekkor készült el. A lábjegyzetekben található Steiner- és Kühlewind-könyvek adatai irányadóak arra az esetre, ha valaki tovább szeretné kutatni a témát.


Fenyő Ervin