Georg Kühlewind Alapítvány

Hatodik Kühlewind találkozó

Találkozó 2014. jan. 11.
helyszín: Szép Műhely

Emlékeztető

Mi lehet a célja egy embernek, egy embercsoportnak ? Valahol olvastam: az ember célja, legfontosabb feladata: A Világ és az ember egységének helyreállítása. Nemes feladat, mi is lehetne más a célunk ? Igen, ez a célunk.

 Beírtam a Google keresőbe a mondatot, mit gondoltok, hány találat jött ki? 3.820.000
A feladat említése tehát komoly érdeklődést vált ki.   
Van-e valami a Világon kívül ? A mondat szerint igen: az ember. A Világ és az ember.
A 3.820.000 találat azt a meggyőződésünket igazolja, hogy a Világ AZ ott van és én itt vagyok, a világgal szemben.

 Minket az köt össze, hogy sok-sok évvel ezelőtt meghallottunk egy figyelmeztetést.

 

A MEGHALLÁSRÓL
Az egyik kollégámtól egy fiatal mérnöktől nemrég azt kérdeztem, hogy szerinte mi az a gondolat. Nem válaszolt –nagyon helyesen azaz tudta, majdnem pontosan tudta, hogy mire irányul a kérdés. Néhány hónappal később ő hozta szóba, hogy még nem tudja a választ, hogy mi a gondolat. Jó, mondom adok egy mentő kérdést: mondj EGY olyan dolgot, ami nem gondolat. Rögtön rájött a csapda helyzetre, bármit mond az gondolat.

 Tehát melyik szó a hibás a „A Világ és az ember egységének helyreállítása.” mondatban?   az és.

 Maga a gondolat súlytalan, semmi a gondolat tárgyához képest, azaz, hogy a Világ ott van.  Nem tartjuk realitásnak az állítást, az állító gondolatot csak a gondolat  tárgyát.

 Sok évvel ezelőtt azt a figyelmeztetést hallottuk meg, hogy: gondold újra, gondold lassabban.
Figyeld meg, hogyan keletkezik benned ez az ítélet, hogyan születik az AZ és hogyan az OTT.
A figyelmeztetést egy tanítástól kaptuk, egy tanítótól Székely Györgytől.

Kühlewind tanítása:  figyeld meg hogy lesz a semmiből AZ, hogyan keletkezik az AZ. Ennek a megfigyelésnek a technikáját gyakoroljuk.  Hogy lesz az AZ-ból a Semmi. Ez az a Semmi, ami összeköt bennünket.

A mai első gyakorlat is ez: figyeld meg a Semmit.

Euklidesz definíciója: A pont az aminek nincs része.

A hétköznapi tudat azonnal felfogja, hogy amire a mondat mutat az a semmi.  Megérti: A pont jelentése nem lehet más, mint a semmi. A hétköznapi tudatnak ennyi elég, nem kell tovább gondolni, nem tud tovább gondolkodni ezen. A mindennapi tudat értettről értettre tud csak lépni.

Ha meg tudnánk maradni a mondat jelentésében, akkor meg tudnánk állni a pont jelentésében, akkor meg tudnánk figyelni a Semmi létformáját.

A gyakorlat tehát egy figyelemgyakorlat. Megpróbáljuk vegytisztán előállítani a figyelmet, oly módon, hogy nem gondolkodunk a mondat jelentésén, nem kombinálunk, nem vonunk le következtetéseket. A dolog egyszerű, néhányszor elmondva magunkban a szavakat, szavak nélkül is tudjuk gondolni a mondatot, a mondat jelentését és így minden energiánkat arra fordíthatjuk, hogy megfigyeljük a semmit.

Majd a figyelem tárgyát, a pont jelentését, a semmit is elengedhetjük és ekkor megfigyelhetjük, hogy mi marad „ott”, hogy mi történik.       

MINDEN meditációs téma, legyen az tárgy, mondat vagy kép mindez csak segédeszköz.

Mint a hordozó rakéta és az űrkabin viszonya.
Mi a szerepe a hordozórakétának? Az, hogy felgyorsítsa az űrkabint és abban a pillanatban, amikor a kabin eléri a megfelelő sebességet, akkor a hordozó rakéta elválik, visszahull, elég a légkörben. Az a szerepe, hogy legyőzze a gravitációt. Fontos a kellő pillanat, mert ha nem válik le a kabin, akkor magával rántja a kabint vissza a földre. de ha leválik, akkor a kabin és benne az ember súlytalanná válik. A súlytalanság mozgásállapottá és létformává válik.

A koncentrációs gyakorlat tiszta ideáját ugyanígy el kell tudni engedni, különben vissza ránt a fogalmak, gondolatok földjére. Meg kell tanulni észrevenni az elengedés lehetőségét. Ügyesnek, élelmesnek kell lenni. A technika görög szó, ügyességet is jelent.


1.    GYAKORLAT: A pont az aminek nincs része.

 Mai fő téma: a gondolati meditációs gyakorlat, ahogy Székely György tanította.
Régóta gyakorlunk, tehát nem az a kérdés, hogy hogy kell gyakorolni.
Hanem azt szeretném elmondani, hogy számomra melyik a legpraktikusabb meditációs technika, én hogy látom, hogy mi a meditáció?

 Először is a definíció: Ki tud meditálni ?
Aki tagoltan, artikuláltan tud szavak nélkül gondolkodni, az meditál.
[A normálistól az egészségesig; Gondolati meditáció]

 Ha megfigyeljük magunkat a mindennapi életben, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon sokszor gondolkodunk tagoltan, szavak nélkül. Gyorsan, biztosan, pontosan gondolkodunk, nem tévedünk.

 A közönséges, szavak nélküli gondolkodás mindig célorientált. Az eredmény érdekel ha megvan,  megyünk tovább.
A gondolati meditáció sohasem célratörő tevékenység, soha semmit nem kell megérteni, semmire nem kell rájönni.
A szavak nélküli gondolkodásban maradás ez a meditáció. Ha valamit megértettem az már nem meditáció.   
A gondolati meditáció eredménye az értés és az értésben maradás ezt kell  megérteni, jobb szó az érzékelni.

 Mi a meditáció? A meditáció egy rejtvény.
A meditációs mondat  egy rejtvényt ad fel, amelynek a megoldását a hétköznapi tudat nem értheti. Beszélhetünk a megoldásról, de az már nem a meditáció.
A rejtvény megoldásának technikai segédeszköze az elmélyült utángondolás.  
A meditáció segédeszköze az elmélyült utángondolás: a mondat szavainak jelentés-vizsgálata.   
A szavak jelentése-ősjelentése:  ha lassan gondoljuk végig, akkor egy-egy szó állítmánnyá alakul át,  
ha sikerül, a mondat szavait mélyebben megértenünk, akkor megkísérelhetjük a mondatot szavak nélkül gondolni.

 Megfelel-e ez a mondat annak a kritériumnak, hogy  a meditáció rejtvény, amit a közönséges gondolkodás nem tud felfogni : A figyelem testetlen mozgása nélkül nincs semmi.
Igen, hiszen test nélküli mozgást nem tudunk elgondolni.

 Próbáljuk közösen megkeresni a szavak jelentését, ősjelentését  ebben a mondatban, majd kíséreljük meg meditálni.
Figyelem
testetlen mozgás
nélkül nincs semmi

 Az ősjelentés annak a halmaznak a határa ami alapján tudjuk, hogy egy-egy jelentés árnyalat   

 

2.    GYAKORLAT  A figyelem testetlen mozgása nélkül nincs semmi.

 
3.    GYAKORLAT  Az igazi út az, amelynek nincs iránya.

 

A Meghívó szövege:

 Megfigyelésből és gondolkodásból indulunk ki minden tudatos szellemi törekvésünknél. Szellemünknek ezen a két pillérén alapul a közönséges emberi értelem tevékenysége, csakúgy, mint a legbonyolultabb tudományos kutatás.
[A szabadság filozófiája; A gondolkodás a világ megértésének szolgálatában]  

 


2014. január 11.

 A FIGYELEM MOZGÁSA ÉS A GONDOLKODÁS MOZGÁSA
A gondolati meditáció

 

Mi a gondolkodási meditáció ?
„A gondolkodási meditáció a meditációs mondat szavainak rejtett részében, élő folytonosságukban való tartózkodás.”
[A Szó világossága; A szavak nélküli gondolkodás]


Mi a meditáció célja ?
„ A meditáció elsődleges célja nem a kutatás, nem az ideák felkutatása, hanem az alkotás és az emberi tudat felfelé, forrásai irányában való nyitottá válás elősegítése.”
„A meditáció a gondolkodás visszatérése eredeti eleven forrásához és élő formában való gyakorlása: az eredeti gondolkodás visszaállítása, ezúttal a tudat világosságában.”   
[A hetedik nap vége; Meditáció]

Ki tud meditálni ?
„Aki tagoltan, artikuláltan tud szavak nélkül gondolkodni, az meditál.”
[A normálistól az egészségesig; Gondolati meditáció]

A meditáció technikája (technika = a létrehozás mestersége)
„Felfoghatjuk a meditációt egy magasabb rendű „tartalom” kereséseként, rejtvényként, amelynek megoldása nem a tükrözött tudat szintjén fekszik.”
[A normálistól az egészségesig; Gondolati meditáció]


Mik az akadályok ?
„Ha az iskolázás egy képzetből, egy az iskolázáson kívüli, mégoly nemes célkitűzésből indul is ki, pl. a fontosság tudatából, vagy valamilyen más átlátszatlanságból –becsvágyból, kíváncsiságból, alázatosságból-, akkor a világosság princípuma áttörik.”
[A hetedik nap vége; A törekvés tisztaságáról, Az alkalom]


Útmutató az akadályok leküzdésére
„ A meditáció a téma átélése. Kezdetben ez ritkán sikerül, sok kísérlet esetén is. Ez senkit ne riasszon el. A sikertelen kísérletek is értékes lépések, ha a fellépő tapasztalásokat utólag gondosan számba vesszük és végiggondoljuk”    
[A normálistól az egészségesig; Gondolati meditáció]