Georg Kühlewind Alapítvány

Megjelent a 26. hírlevél

Michael Endes GrabAlapítványunk 26. hírlevelében folytajuk az Utak és kapuk című irodalmi műsor közlését. A itt következő versek és prózai alkotások előtt áttekinthetik a műsor teljes eddigi felépítését.
Itt is köszönetet mondok Gyabronka Józsefnek A Végtelen történet műsorban elhangzott szövegének pontosításáért, Székely Annának a versszövegek pontosításában és Pál Andrásnak a szövegek áttekinthető megjelenítésében nyújtott önzetlen segitségéért.