Georg Kühlewind Alapítvány

Hírek

Megjelent a 50. hírlevél

Alapítványunk 50. hírlevelében Georg Kühlewind Die Wahrheit tun című könyve egy fejezetét közöljük Böszörményi László új fordításban.

Megjelent a 48. hírlevél

Alapítványunk 48. hírlevelének itt közzé tett szövegeit Böszörményi László válogatta és fordította Rudolf Steiner, J. W. Goethe, Schopenhauer éa Georg Kühlewind munkáiból. Az összeállítás egy szemináriumi munkához készült.

Megjelent a 47. hírlevél

Alapítványunk 47. hírlevelében Székely György Az epifániától húsvétig című cikkét közöljük, mely a Das Goetheanum című folyóirat 1991. március 24-i számában jelent meg. A fordítás Böszörményi László munkája

Megjelent a 46. hírlevél

Alapítványunk 46. hírlevelében Böszörméyi László A mesékről szóló írásának harmadik, befejező részét olvashatják. – Az érdeklődők számára itt jelezzük, hogy idénmájus 18-a és 21-e között 25. alkalommal kerül megrendezésre Őriszentpéteren a Virágzás Napjai rendezvény. A tervezett műsor az intereten elérhető: www.viragzasnapjai.hu

Emberi találkozó a művészetek fényénél - Virágzás Napjai 2018

1 ViragzasNapjai
Virágzás Napjai 2018

Röviden a fesztivál történetéről: A Virágzás Napjai küldetését az alcímként használt jelmondat írja le a legtömörebben: „Emberi találkozó a művészetek fényénél”.

(Itt most mindjárt egy zárójel kívánkozik: Az effajta „emberi találkozó” ideája nem volt teljesen példa és előzmény nélküli. Mintául az IDRIART elnevezésű nemzetközi kezdeményezés szolgált, mely az 1980-as évek első felében három alkalommal valósult meg Budapesten. A világot átívelő fesztivál-sorozat elindítója Miha Pogacnik szlovén-amerikai hegedűművész volt, aki mellett jelentős szerepet játszott Georg Kühlewind (Dr. Székely György), Michael Ende író, Jürgen Schriefer zeneszerző, zenetudós és egy sor akkori, kiváló zenész, képző- és előadóművész. A Virágzás Napjainak későbbi létrehozói ott szereztek közvetlen tapasztalatot arról, hogy a művészet és a „tanítás” egymást erősítik oly módon, hogy az első megteremti és fenntartja a befogadó közeget, amelyben az értés megvalósul.) 

Bővebben ...

Megjelent a 44. hírlevél

Alapítványunk 44. hírlevelében Böszörményi László mesékről szóló, terjedelmi okokból három részre tagolt írásának első részét olvashatják.

Bővebben ...

Megjelent a 43. hírlevél

Alapítványunk 43. hírlevelében Georg Kühlewind Az antropozófiával való foglalkozás című könyvének a szerző által írt első részét közöljük. Ez a könyv fő része, ez vezeti fel azt a Rudolf Steiner műveiből készült szövegválogatást, melyet legutóbbi három hírlevelünkben (40-42. hírlevél) olvashattak az érdeklődők.

Bővebben ...

Megjelent a 42. hírlevél

Alapítványunk 42. hírlevelében befejezzük Rudolf Steiner szövegeinek közlését, melyet Székely György Az antropozófiával való foglalkozás című könyvének Függelékében tett közzé. Ez a válogatás harmadik, befejező része, a XI.szövegegységtől a XX.-ig. A XX. egység két szövegét Zsellér Gyula fordította – ezt lábjegyzeti utalás jelzi –, minden mást ezúttal is Böszörményi László.
Fenyő Ervin

Megjelent a 41. hírlevél

Alapítványunk 41. hírlevelében folytatjuk Székely György válogatásának közlését Rudolf Steiner szövegeiből, melyeket Az antropozófiával való foglalkozás című könyve Függelékeként tett közzé különböző témákra szerkesztve. Most a válogatás második harmadát olvashatják, a VI. szövegegységétől a X.-ig.
Fenyő Ervin

Beszélgetés Székely Anikóval

sza homeo tarsasag
Székely Anikó Bóna Lászlóval beszélgetett a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság szervezésében, 2017. október 18-án este a  "Figyeljünk a hasonlóra! Homeopátiás beszélgetés" sorozat  keretében (helyszín: Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér; 1015 Budapest, Hattyú utca 14.)
Érintett témák: antropozófia, gyakorlatok, kapcsolatok, vallás

Megjelent a 39. hírlevél

Alapítványunk 39. hírlevelében Meister Eckhart (kb.1260–1328) három prédikációját olvashatják Schneller István fordításában.

Bővebben ...

Megjelent a 38. hírlevél

Alapítványunk 38. hírlevelében ismét két Grimm-mesét ajánlok figyelmükbe. Felmerülhet talán valakiben, miért? Az ok, hogy ezek a mesék – a 36. hírlevélben közzé tett A háromféle nyelv és Az élet vize is – olyan fontosságú témákat fogalmaznak meg a mesék sajátos nyelvén, melyen mindenkinek érdemes újra megújra eltűnődnie. A megértés szintje és mélysége sokféle lehet. Sokszor olvastam, sőt sokszor tanítottam is ezeket a meséket. Mégis... Ha újraolvasom őket, valami mindig megváltozik. Újat, váratlant fedezek fel, legtöbbször valami olyat, ami minden addiginál lényegesebb és mélyebb keretbe helyezi a korábban értetteket. Ezért merem ajánlani őket minden kedves olvasónknak.

Megjelent a 37. hírlevél

Alapítványunk 37. hírlevelében Ungár István két írását ajánlom figyelmükbe. Az egyik a Máté passióról, a másik az operalátogató közönség szokásairól szól.
Fenyő Ervin

Megjelent a 36. hírlevél

Alapítványunk 36. hírlevelében Székely György három rövid írását olvashatják, kettőt a közelgő Pünkösdről. Ezeket két Grimm-mese követi.
Néhány aktuális hír:
Székely Anikó 2017. május 8-án volt 90 éves. Ezúton is szeretettel gratulálunk, és további jó egészséget, változatlan szellemi frissességet kívánunk! Alapítványunk ajándékát Pál József adta át az ünnepelt születésnapján.

Bővebben ...

Megjelent a 35. hírlevél

Tisztelt Olvasó! Alapítványunk 35. hírlevelében Székely György négy húsvéttal kapcsolatos levelét olvashatják. 

Megjelent a 34. hírlevél

Kedves Olvasó! Alapítványunk 34. hírlevelében Boros Lajos (1928-2011) festőművész munkáit mutatjuk be. Bevezetőben Székely György tanulmányát olvashatják. Ezt követően képek szemléltetik a művész látásában bekövetkezett változásokat. Majd a művész vázlatos életrajzát olvashatják.1 1973

Bővebben ...

Megjelent a 33. hírlevél

Georg Kühlewind Alapítvány harmincharmadik hírlevele
Kedves Olvasó! Naponta késztetnek állásfoglalásra századunk politikai kihívásai. A maga korában nem tért ki előlük Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), a német felvilágosodás nagy alakja sem. Az itt következőkben a Bölcs Náthán leghíresebb részletét olvashatják, és a történetet, melyből a szerző e szöveget merítette.

Bővebben ...

Megjelent a 32. hírlevél

Kedves Olvasó!

Alapítványunk 32. hírlevelében Ungár István két írását közöljük. Egyben ismételten tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2016. november 26-án, szombaton 17 órakor alapítványunk támogatásával a Molnár C. Pál Műterem-Múzeumban (XI. Ménesi út 65. I. emelet) tart előadást Simándy József operaénekes születésének 100. évfordulója tiszteletére.

Bővebben ...

31. hírlevél

fmarcAlapítványunk 31. hírlevelében Hegedűs Miklós tanulmányát olvashatják a Der Blaue Reiter művész-csoport két korszakos jelentőségű alkotójáról, Franz Marcról és August Mackéról. Az írás alapítványunk felkérésére készült Marc halálának 100. évfordulójára. Az olvasónak feltűnhet, hogy esetenként egy-egy oldal alján (kis mértékben a 9., 10., de főleg az 5., 13., 18., 20. oldalon) nagy kiterjedésű üres felületet talál. Oka nem figyelmetlenség. A oldalalji üres felületeket kép követi a következő oldal felső részén. A szerző csupán ott tudta értékelhető nagyságban elhelyezni a szöveghez épp illeszkedő képet.Megjelent a Szent Lélek Megújítása

Megjelent GEORG KÜHLEWIND A Szent Lélek megújítása (Kegyelem, részvétel és szellemi aktivitás) c. írása.

Fordította Böszörményi László, a fordítást ellenőrizte Fenyő Ervin.

Bővebben ...

Megjelent a 27. hírlevél

Joan of Arc on horsebackTisztelt Olvasó!
Alapítványunk 27. hírlevelében folytatjuk és ez alkalommal be is fejezzük az Utak és kapuk című irodalmi összeállítás közlését.

Bővebben ...

Megjelent a 26. hírlevél

Michael Endes GrabAlapítványunk 26. hírlevelében folytajuk az Utak és kapuk című irodalmi műsor közlését. A itt következő versek és prózai alkotások előtt áttekinthetik a műsor teljes eddigi felépítését.

Bővebben ...