Georg Kühlewind Alapítvány

Hírek

Emberi találkozó a művészetek fényénél - Virágzás Napjai 2018

1 ViragzasNapjai
Virágzás Napjai 2018

Röviden a fesztivál történetéről: A Virágzás Napjai küldetését az alcímként használt jelmondat írja le a legtömörebben: „Emberi találkozó a művészetek fényénél”.

(Itt most mindjárt egy zárójel kívánkozik: Az effajta „emberi találkozó” ideája nem volt teljesen példa és előzmény nélküli. Mintául az IDRIART elnevezésű nemzetközi kezdeményezés szolgált, mely az 1980-as évek első felében három alkalommal valósult meg Budapesten. A világot átívelő fesztivál-sorozat elindítója Miha Pogacnik szlovén-amerikai hegedűművész volt, aki mellett jelentős szerepet játszott Georg Kühlewind (Dr. Székely György), Michael Ende író, Jürgen Schriefer zeneszerző, zenetudós és egy sor akkori, kiváló zenész, képző- és előadóművész. A Virágzás Napjainak későbbi létrehozói ott szereztek közvetlen tapasztalatot arról, hogy a művészet és a „tanítás” egymást erősítik oly módon, hogy az első megteremti és fenntartja a befogadó közeget, amelyben az értés megvalósul.) 

Bővebben...:

Megjelent a 44. hírlevél

Alapítványunk 44. hírlevelében Böszörményi László mesékről szóló, terjedelmi okokból három részre tagolt írásának első részét olvashatják.

Bővebben...:

Megjelent a 43. hírlevél

Alapítványunk 43. hírlevelében Georg Kühlewind Az antropozófiával való foglalkozás című könyvének a szerző által írt első részét közöljük. Ez a könyv fő része, ez vezeti fel azt a Rudolf Steiner műveiből készült szövegválogatást, melyet legutóbbi három hírlevelünkben (40-42. hírlevél) olvashattak az érdeklődők.

Bővebben...:

Megjelent a 42. hírlevél

Alapítványunk 42. hírlevelében befejezzük Rudolf Steiner szövegeinek közlését, melyet Székely György Az antropozófiával való foglalkozás című könyvének Függelékében tett közzé. Ez a válogatás harmadik, befejező része, a XI.szövegegységtől a XX.-ig. A XX. egység két szövegét Zsellér Gyula fordította – ezt lábjegyzeti utalás jelzi –, minden mást ezúttal is Böszörményi László.
Fenyő Ervin

Megjelent a 41. hírlevél

Alapítványunk 41. hírlevelében folytatjuk Székely György válogatásának közlését Rudolf Steiner szövegeiből, melyeket Az antropozófiával való foglalkozás című könyve Függelékeként tett közzé különböző témákra szerkesztve. Most a válogatás második harmadát olvashatják, a VI. szövegegységétől a X.-ig.
Fenyő Ervin

Beszélgetés Székely Anikóval

sza homeo tarsasag
Székely Anikó Bóna Lászlóval beszélgetett a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság szervezésében, 2017. október 18-án este a  "Figyeljünk a hasonlóra! Homeopátiás beszélgetés" sorozat  keretében (helyszín: Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér; 1015 Budapest, Hattyú utca 14.)
Érintett témák: antropozófia, gyakorlatok, kapcsolatok, vallás

Megjelent a 39. hírlevél

Alapítványunk 39. hírlevelében Meister Eckhart (kb.1260–1328) három prédikációját olvashatják Schneller István fordításában.

Bővebben...:

Megjelent a 38. hírlevél

Alapítványunk 38. hírlevelében ismét két Grimm-mesét ajánlok figyelmükbe. Felmerülhet talán valakiben, miért? Az ok, hogy ezek a mesék – a 36. hírlevélben közzé tett A háromféle nyelv és Az élet vize is – olyan fontosságú témákat fogalmaznak meg a mesék sajátos nyelvén, melyen mindenkinek érdemes újra megújra eltűnődnie. A megértés szintje és mélysége sokféle lehet. Sokszor olvastam, sőt sokszor tanítottam is ezeket a meséket. Mégis... Ha újraolvasom őket, valami mindig megváltozik. Újat, váratlant fedezek fel, legtöbbször valami olyat, ami minden addiginál lényegesebb és mélyebb keretbe helyezi a korábban értetteket. Ezért merem ajánlani őket minden kedves olvasónknak.

Megjelent a 37. hírlevél

Alapítványunk 37. hírlevelében Ungár István két írását ajánlom figyelmükbe. Az egyik a Máté passióról, a másik az operalátogató közönség szokásairól szól.
Fenyő Ervin

Megjelent a 36. hírlevél

Alapítványunk 36. hírlevelében Székely György három rövid írását olvashatják, kettőt a közelgő Pünkösdről. Ezeket két Grimm-mese követi.
Néhány aktuális hír:
Székely Anikó 2017. május 8-án volt 90 éves. Ezúton is szeretettel gratulálunk, és további jó egészséget, változatlan szellemi frissességet kívánunk! Alapítványunk ajándékát Pál József adta át az ünnepelt születésnapján.

Bővebben...:

Megjelent a 35. hírlevél

Tisztelt Olvasó! Alapítványunk 35. hírlevelében Székely György négy húsvéttal kapcsolatos levelét olvashatják. 

Megjelent a 34. hírlevél

Kedves Olvasó! Alapítványunk 34. hírlevelében Boros Lajos (1928-2011) festőművész munkáit mutatjuk be. Bevezetőben Székely György tanulmányát olvashatják. Ezt követően képek szemléltetik a művész látásában bekövetkezett változásokat. Majd a művész vázlatos életrajzát olvashatják.1 1973

Bővebben...:

Megjelent a 33. hírlevél

Georg Kühlewind Alapítvány harmincharmadik hírlevele
Kedves Olvasó! Naponta késztetnek állásfoglalásra századunk politikai kihívásai. A maga korában nem tért ki előlük Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), a német felvilágosodás nagy alakja sem. Az itt következőkben a Bölcs Náthán leghíresebb részletét olvashatják, és a történetet, melyből a szerző e szöveget merítette.

Bővebben...:

Megjelent a 32. hírlevél

Kedves Olvasó!

Alapítványunk 32. hírlevelében Ungár István két írását közöljük. Egyben ismételten tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2016. november 26-án, szombaton 17 órakor alapítványunk támogatásával a Molnár C. Pál Műterem-Múzeumban (XI. Ménesi út 65. I. emelet) tart előadást Simándy József operaénekes születésének 100. évfordulója tiszteletére.

Bővebben...:

31. hírlevél

fmarcAlapítványunk 31. hírlevelében Hegedűs Miklós tanulmányát olvashatják a Der Blaue Reiter művész-csoport két korszakos jelentőségű alkotójáról, Franz Marcról és August Mackéról. Az írás alapítványunk felkérésére készült Marc halálának 100. évfordulójára. Az olvasónak feltűnhet, hogy esetenként egy-egy oldal alján (kis mértékben a 9., 10., de főleg az 5., 13., 18., 20. oldalon) nagy kiterjedésű üres felületet talál. Oka nem figyelmetlenség. A oldalalji üres felületeket kép követi a következő oldal felső részén. A szerző csupán ott tudta értékelhető nagyságban elhelyezni a szöveghez épp illeszkedő képet.Megjelent a Szent Lélek Megújítása

Megjelent GEORG KÜHLEWIND A Szent Lélek megújítása (Kegyelem, részvétel és szellemi aktivitás) c. írása.

Fordította Böszörményi László, a fordítást ellenőrizte Fenyő Ervin.

Bővebben...:

Megjelent a 27. hírlevél

Joan of Arc on horsebackTisztelt Olvasó!
Alapítványunk 27. hírlevelében folytatjuk és ez alkalommal be is fejezzük az Utak és kapuk című irodalmi összeállítás közlését.

Bővebben...:

Megjelent a 26. hírlevél

Michael Endes GrabAlapítványunk 26. hírlevelében folytajuk az Utak és kapuk című irodalmi műsor közlését. A itt következő versek és prózai alkotások előtt áttekinthetik a műsor teljes eddigi felépítését.

Bővebben...:

Megjelent a 23. hírlevél

Tisztelt Olvasó!

Alapítványunk 23. hírlevelének első részében folytatjuk az Utak és kapuk című irodalmi összeállítás közlését. Az épp következő versek és novellák előtt rá tekinthetnek az addig közölt művek címeire. A hírlevél második részében Ungár István új írását olvashatják Giuseppe Verdi Otello című operájáról.

Bővebben...:

Megjelent a 22. hírlevél

Kedves Olvasó!
Alapítványunk 22. hírlevelének első részében Zsellér Gyula emlékezik Székely Györgyre. Ezt követően megkezdjük annak az irodalmi összeállításnak a közlését, mely 1988-ban, az úgynevezett magyar Idriart fesztiválon hangzott el először, majd 1989. május 12-én még egyszer és utoljára a budapesti Fészek Művészklubban. Az összekötő szövegeket Székely György írta, és Böszörményi László mondta el. Az est közreműködői Gyabronka József és Fenyő Ervin voltak. Valamennyi összekötő szöveg nincs meg. De megvan a teljes műsor. Így azok is követni tudják az összeállítás gondolatmenetét, akik annak idején nem lehettek jelen.

Bővebben...:

Jegyzetfüzetek online elérhetőek

Georg Kühlewind 1958-tól kezdődően jegyzetfüzetekbe írta feljegyzéseit. Ezek a feljegyzések saját meditációi vagy mások kutatásai, melyek az ő éppen aktuális munkájával egybecsendültek. Így a feljegyzések meditációs összefüggésükben olvashatóak, meditálhatóak, azonban semmiképpen sem tekinthetők irodalmi szemelvényeknek.

Bővebben...: