Georg Kühlewind Alapítvány

Hírek

Beszélgetés Székely Anikóval

sza homeo tarsasag
Székely Anikó Bóna Lászlóval beszélgetett a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság szervezésében, 2017. október 18-án este a  "Figyeljünk a hasonlóra! Homeopátiás beszélgetés" sorozat  keretében (helyszín: Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér; 1015 Budapest, Hattyú utca 14.)
Érintett témák: antropozófia, gyakorlatok, kapcsolatok, vallás

Megjelent a 36. hírlevél

Alapítványunk 36. hírlevelében Székely György három rövid írását olvashatják, kettőt a közelgő Pünkösdről. Ezeket két Grimm-mese követi.
Néhány aktuális hír:
Székely Anikó 2017. május 8-án volt 90 éves. Ezúton is szeretettel gratulálunk, és további jó egészséget, változatlan szellemi frissességet kívánunk! Alapítványunk ajándékát Pál József adta át az ünnepelt születésnapján.

Bővebben...

Megjelent a 35. hírlevél

Tisztelt Olvasó! Alapítványunk 35. hírlevelében Székely György négy húsvéttal kapcsolatos levelét olvashatják. 

Megjelent a 34. hírlevél

Kedves Olvasó! Alapítványunk 34. hírlevelében Boros Lajos (1928-2011) festőművész munkáit mutatjuk be. Bevezetőben Székely György tanulmányát olvashatják. Ezt követően képek szemléltetik a művész látásában bekövetkezett változásokat. Majd a művész vázlatos életrajzát olvashatják.1 1973

Bővebben...

Megjelent a 33. hírlevél

Georg Kühlewind Alapítvány harmincharmadik hírlevele
Kedves Olvasó! Naponta késztetnek állásfoglalásra századunk politikai kihívásai. A maga korában nem tért ki előlük Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), a német felvilágosodás nagy alakja sem. Az itt következőkben a Bölcs Náthán leghíresebb részletét olvashatják, és a történetet, melyből a szerző e szöveget merítette.

Bővebben...

Megjelent a 32. hírlevél

Kedves Olvasó!

Alapítványunk 32. hírlevelében Ungár István két írását közöljük. Egyben ismételten tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2016. november 26-án, szombaton 17 órakor alapítványunk támogatásával a Molnár C. Pál Műterem-Múzeumban (XI. Ménesi út 65. I. emelet) tart előadást Simándy József operaénekes születésének 100. évfordulója tiszteletére.

Bővebben...

31. hírlevél

fmarcAlapítványunk 31. hírlevelében Hegedűs Miklós tanulmányát olvashatják a Der Blaue Reiter művész-csoport két korszakos jelentőségű alkotójáról, Franz Marcról és August Mackéról. Az írás alapítványunk felkérésére készült Marc halálának 100. évfordulójára. Az olvasónak feltűnhet, hogy esetenként egy-egy oldal alján (kis mértékben a 9., 10., de főleg az 5., 13., 18., 20. oldalon) nagy kiterjedésű üres felületet talál. Oka nem figyelmetlenség. A oldalalji üres felületeket kép követi a következő oldal felső részén. A szerző csupán ott tudta értékelhető nagyságban elhelyezni a szöveghez épp illeszkedő képet.Megjelent a Szent Lélek Megújítása

Megjelent GEORG KÜHLEWIND A Szent Lélek megújítása (Kegyelem, részvétel és szellemi aktivitás) c. írása.

Fordította Böszörményi László, a fordítást ellenőrizte Fenyő Ervin.

Bővebben...

Megjelent a 27. hírlevél

Joan of Arc on horsebackTisztelt Olvasó!
Alapítványunk 27. hírlevelében folytatjuk és ez alkalommal be is fejezzük az Utak és kapuk című irodalmi összeállítás közlését.

Bővebben...

Megjelent a 26. hírlevél

Michael Endes GrabAlapítványunk 26. hírlevelében folytajuk az Utak és kapuk című irodalmi műsor közlését. A itt következő versek és prózai alkotások előtt áttekinthetik a műsor teljes eddigi felépítését.

Bővebben...

Megjelent a 23. hírlevél

Tisztelt Olvasó!

Alapítványunk 23. hírlevelének első részében folytatjuk az Utak és kapuk című irodalmi összeállítás közlését. Az épp következő versek és novellák előtt rá tekinthetnek az addig közölt művek címeire. A hírlevél második részében Ungár István új írását olvashatják Giuseppe Verdi Otello című operájáról.

Bővebben...

Megjelent a 22. hírlevél

Kedves Olvasó!
Alapítványunk 22. hírlevelének első részében Zsellér Gyula emlékezik Székely Györgyre. Ezt követően megkezdjük annak az irodalmi összeállításnak a közlését, mely 1988-ban, az úgynevezett magyar Idriart fesztiválon hangzott el először, majd 1989. május 12-én még egyszer és utoljára a budapesti Fészek Művészklubban. Az összekötő szövegeket Székely György írta, és Böszörményi László mondta el. Az est közreműködői Gyabronka József és Fenyő Ervin voltak. Valamennyi összekötő szöveg nincs meg. De megvan a teljes műsor. Így azok is követni tudják az összeállítás gondolatmenetét, akik annak idején nem lehettek jelen.

Bővebben...

Jegyzetfüzetek online elérhetőek

Georg Kühlewind 1958-tól kezdődően jegyzetfüzetekbe írta feljegyzéseit. Ezek a feljegyzések saját meditációi vagy mások kutatásai, melyek az ő éppen aktuális munkájával egybecsendültek. Így a feljegyzések meditációs összefüggésükben olvashatóak, meditálhatóak, azonban semmiképpen sem tekinthetők irodalmi szemelvényeknek.

Bővebben...

Mihály-időszak - Székely Anikó gondolatai az ünnep alkalmával

A szellemtudományos irodalom több helyen él azzal a megállapítással, hogy „Mihály várja az embert”. Az a kérdés, hogyan és hova kell indulnunk, hogy elérkezzünk hozzá, vagy legalábbis feléje menjünk. A szellemtudomány megállapításai, állításai feladatokat rejtenek magukban, amelyek megvalósításra várnak.

Bővebben...

Égi Lajtorján - németül

A Verlag Freies Geistesleben 2015. június elején jelentette meg Székely Anikó Égi lajtorján című könyvét németül. 

Bővebben...

Új könyvek

2014 decemberében a Kláris Kiadó gondozásában először jelent meg magyarul Georg Kühlewind A Logosz szolgái – Az ember mint szó és beszéd című könyve Baltigh Attila fordításában.

Bővebben...

11. és 12. hírlevél

2014. október 07.: Felkerült a honlapra a tizenegyedik és a tizenkettedik hírlevél. ("Hírlevél" menüpont)

Megjelent Székely Anikó Égi lajtorján című könyve

kláris

Szinopszis:

Ha szívről szólunk, az sosem a látható szívet jelenti, hanem a szeretet erejét.

Ez a könyv azokhoz szól, akik keresik a kapcsolatot az isteni világgal s az önmagukban lakozó istenivel. Ma ez a kapcsolat nem adott. Tudatos erőfeszítést kell tennünk, hogy ez a kapcsolat élővé válhasson. A szerző sok évtizedes gyakorlatából hitelesen mutatja meg az önnevelés lehetőségeit, miközben nem kész utat mutat, hanem kérdéseivel inspirál. Ezzel az önismerettel és "tudással" felvértezve nevelhetjük gyermekeinket. A könyv a gyermek fejlődésének nagy állomásain vezet végig, megmutatva, hogy a felnövekvő gyermek miképpen tükrözi az emberiség tudati evolúcióját.

Bővebben...