Georg Kühlewind Alapítvány

Pünkösd 1997

A szellemi világ jelentések és értelmek világa időtlen és tértelen, akár az értelmek és a jelentések. Mégis folyamatokból, változásokból áll – földi tudattal ez fölfoghatatlan –, nincs benne semmi statikus. Az emberi lélek sem tartalmaz semmit, ami van, csupán folyamatokat, amelyek azonban részben időbeliek. Ha a szellem megérinti a lelket vagy lakozik benne és így tapasztalattá lesz, szél képében ábrázolják, görög néven pneuma, amely egyszersmind szellemet is jelent (J 3,8; Apost. 2,2). De az apostolokra vonatkozó „egyakarattal” – ami a szellem alászállását lehetővé tette, ugyancsak levegős szó homothymadon és thymos értelme lélekzet, illat, lélek: egy lélekzettel voltak együtt.

Pünkösd szélrohama a Szellem új korszakát jelzi – mint lehetőséget. János a változást a világosság és a sötétség viszonyának megváltozásával jellemzi. Evangéliumának prológusában ezt olvassuk (J 1,5): „És a világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.” Ez a második korszak jellemzése, a dualitás, amelyben a világosság csak a sötétség hátterén érzékelhető az ember számára. Első levelében János másképp beszél (l J 1,5): „Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és amit néktek továbbadunk, hogy Isten világosság és nincsen benne semmi sötétség.” És később (1 J 2,8): „Ismét új parancsolatot írok néktek, amely igaz benne és bennetek, mert a sötétség elmúlt és az igaz világosság világít most.”

A harangok az átlátszóság idejét csengetik be, világosság a világosságban, ahogyan a Jelenések új Szent Jeruzsáleme vagy a Lótusz Szutra városa, Ganda Vynha mutatja: mindkettő átlátszó.

A Szellem neve az Igazság Szelleme, vagyis a rejtetlenségé. Ha egyszer az emberi lény kiterjed és öntudattal felöleli az egész szellemi világot, egyben mindentudóvá lesz és ezt a tudást emlékezésként éli át, arra, ami Ő maga kezdettől fogva és minden időben volt (J 14,26): „De a Vigasztaló, a Szent Szellem, akit az Atya küld majd az én nevemben, megtanít majd mindenre és emlékeztet mindarra, amit valaha is mondtam néktek.” Amit valaha is tanított a Logosz az embereknek, kezdettől fogva.

Jókívánságokkal

G. Kühlewind