Georg Kühlewind Alapítvány

Hírek

Megjelent a Karácsonyi hírlevél

Ez év karácsonyán Böszörményi László megjelenés előtt álló Holdvilág, napvilág című könyve első fejezetének egy részletét, valamit záró fejezetét ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Bővebben ...

Hatvannegyedik hírlevél

Alapítványunk 64. hírlevelében Török Sándor meséit olvashatják, melyek A felsült óriás és a 9 csoda című könyvben jelentek meg először, 1934-ben. A könyv második kiadását 2005-ben a Holnap Kiadó adta ki. Ebből válogattam.

Hatvanharmadik hírlevél

Alapítványunk 63. hírlevelében szünetet tartunk a Dallam és csend című könyv szerkesztett változatának közlésében, de később folytatjuk majd.

Bővebben ...

Hatvankettedik hírlevél

Alapítványunk 62. hírlevelében folytatjuk Georg Kühlewind Dallam és csend című könyve szerkesztett változatának közlését.

Bővebben ...

Hatvanegyedik hírlevél

Alapítványunk 61. hírlevelében folytatjuk Georg Kühlewind Dallam és csend című könyve szerkesztett változatának közlését.

Bővebben ...

Megjelent a hatvanadik hírlevél

Alapítványunk 60. hírlevelében megkezdjük Georg Kühlewind Dallam és csend című, 2005. szeptember 9. és 12. közt a németországi Baruthban tartott szemináriumának közlését.

Bővebben ...

Megjelent az 51. hírlevél

Alapítványunk 51. hírlevelében Georg Kühlewind Die Diener des Logos (A Logosz szolgái) című könyve egy fejezetét olvashatják Böszörményi László új fordításában. Tájékoztatjuk továbbá az érdeklődőket, hogy Böszörményi László elkészítette Georg Kühlewind 17. jegyzetfüzetének magyar fordítását is, amelyet regisztrált olvasóink megtalálhatnak alapítványunk honlapján – http://kuehlewind.org/hu/kuhlewind-irasai/egyeb-irasok/forditasok

Megjelent a 50. hírlevél

Alapítványunk 50. hírlevelében Georg Kühlewind Die Wahrheit tun című könyve egy fejezetét közöljük Böszörményi László új fordításban.

Megjelent a 48. hírlevél

Alapítványunk 48. hírlevelének itt közzé tett szövegeit Böszörményi László válogatta és fordította Rudolf Steiner, J. W. Goethe, Schopenhauer éa Georg Kühlewind munkáiból. Az összeállítás egy szemináriumi munkához készült.

Megjelent a 47. hírlevél

Alapítványunk 47. hírlevelében Székely György Az epifániától húsvétig című cikkét közöljük, mely a Das Goetheanum című folyóirat 1991. március 24-i számában jelent meg. A fordítás Böszörményi László munkája

Megjelent a 46. hírlevél

Alapítványunk 46. hírlevelében Böszörméyi László A mesékről szóló írásának harmadik, befejező részét olvashatják. – Az érdeklődők számára itt jelezzük, hogy idénmájus 18-a és 21-e között 25. alkalommal kerül megrendezésre Őriszentpéteren a Virágzás Napjai rendezvény. A tervezett műsor az intereten elérhető: www.viragzasnapjai.hu

Emberi találkozó a művészetek fényénél - Virágzás Napjai 2018

1 ViragzasNapjai
Virágzás Napjai 2018

Röviden a fesztivál történetéről: A Virágzás Napjai küldetését az alcímként használt jelmondat írja le a legtömörebben: „Emberi találkozó a művészetek fényénél”.

(Itt most mindjárt egy zárójel kívánkozik: Az effajta „emberi találkozó” ideája nem volt teljesen példa és előzmény nélküli. Mintául az IDRIART elnevezésű nemzetközi kezdeményezés szolgált, mely az 1980-as évek első felében három alkalommal valósult meg Budapesten. A világot átívelő fesztivál-sorozat elindítója Miha Pogacnik szlovén-amerikai hegedűművész volt, aki mellett jelentős szerepet játszott Georg Kühlewind (Dr. Székely György), Michael Ende író, Jürgen Schriefer zeneszerző, zenetudós és egy sor akkori, kiváló zenész, képző- és előadóművész. A Virágzás Napjainak későbbi létrehozói ott szereztek közvetlen tapasztalatot arról, hogy a művészet és a „tanítás” egymást erősítik oly módon, hogy az első megteremti és fenntartja a befogadó közeget, amelyben az értés megvalósul.) 

Bővebben ...

Megjelent a 44. hírlevél

Alapítványunk 44. hírlevelében Böszörményi László mesékről szóló, terjedelmi okokból három részre tagolt írásának első részét olvashatják.

Bővebben ...

Megjelent a 43. hírlevél

Alapítványunk 43. hírlevelében Georg Kühlewind Az antropozófiával való foglalkozás című könyvének a szerző által írt első részét közöljük. Ez a könyv fő része, ez vezeti fel azt a Rudolf Steiner műveiből készült szövegválogatást, melyet legutóbbi három hírlevelünkben (40-42. hírlevél) olvashattak az érdeklődők.

Bővebben ...

Megjelent a 42. hírlevél

Alapítványunk 42. hírlevelében befejezzük Rudolf Steiner szövegeinek közlését, melyet Székely György Az antropozófiával való foglalkozás című könyvének Függelékében tett közzé. Ez a válogatás harmadik, befejező része, a XI.szövegegységtől a XX.-ig. A XX. egység két szövegét Zsellér Gyula fordította – ezt lábjegyzeti utalás jelzi –, minden mást ezúttal is Böszörményi László.
Fenyő Ervin

Megjelent a 41. hírlevél

Alapítványunk 41. hírlevelében folytatjuk Székely György válogatásának közlését Rudolf Steiner szövegeiből, melyeket Az antropozófiával való foglalkozás című könyve Függelékeként tett közzé különböző témákra szerkesztve. Most a válogatás második harmadát olvashatják, a VI. szövegegységétől a X.-ig.
Fenyő Ervin

Beszélgetés Székely Anikóval

sza homeo tarsasag
Székely Anikó Bóna Lászlóval beszélgetett a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság szervezésében, 2017. október 18-án este a  "Figyeljünk a hasonlóra! Homeopátiás beszélgetés" sorozat  keretében (helyszín: Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér; 1015 Budapest, Hattyú utca 14.)
Érintett témák: antropozófia, gyakorlatok, kapcsolatok, vallás

Megjelent a 39. hírlevél

Alapítványunk 39. hírlevelében Meister Eckhart (kb.1260–1328) három prédikációját olvashatják Schneller István fordításában.

Bővebben ...

Megjelent a 38. hírlevél

Alapítványunk 38. hírlevelében ismét két Grimm-mesét ajánlok figyelmükbe. Felmerülhet talán valakiben, miért? Az ok, hogy ezek a mesék – a 36. hírlevélben közzé tett A háromféle nyelv és Az élet vize is – olyan fontosságú témákat fogalmaznak meg a mesék sajátos nyelvén, melyen mindenkinek érdemes újra megújra eltűnődnie. A megértés szintje és mélysége sokféle lehet. Sokszor olvastam, sőt sokszor tanítottam is ezeket a meséket. Mégis... Ha újraolvasom őket, valami mindig megváltozik. Újat, váratlant fedezek fel, legtöbbször valami olyat, ami minden addiginál lényegesebb és mélyebb keretbe helyezi a korábban értetteket. Ezért merem ajánlani őket minden kedves olvasónknak.