Konferencia

Program

Normálistól az egészségesig (Georg Kühlewind Alapítvány)

 

Nemzetközi konferencia (magyar, német és angol nyelven)

2011. június 2-4, Budapest

Aranytíz Kultúrház; Arany János utca 10. Budapest, 1051, Hungary

 

 

Nap

Óra

Program

06.02

18.30 - 19.00

Megnyitó

Javier Lantero (ESP)

 

19.00 - 21.00

J. S. Bach: No. 1. h-moll partita, BWV 1002
J. S. Bach: No. 3. E-dur partita, BWV 1006
J. S. Bach: No. 2. d-moll partita, BWV 1004

Baráti Kristóf (hegedű)

06.03

09.00 - 09.20

Reggeli kamarazene: J.S.Bach: G-dúr szonáta (BWV 1027)

Révész Judit (cselló) és Ratkó Ágnes (zongora)

 

09.30 - 11.00

Pódiumbeszélgetés az emberi tudat általános állapotáról. (Mennyire beteg a tudatunk, mennyire tudunk a betegségéről? Mi a teendő ebben a helyzetben?)

Résztvevők: Gerald Hüther (D), Jakubinyi László, Henning Köhler (D), Michael Lipson (USA)

Moderátor: Böszörményi László, Fenyő Ervin

 

11.00 - 11.30

Szünet

 

11.30 - 13.00

Michael Lipson

A jó föld – mit kell tennünk ahhoz, hogy befogadjuk és elfogadjuk az inspirációt?

 

13.00- 16.00

Ebédszünet

 

16.00 - 16.20

Délutáni kamarazene: J.S.Bach: g-moll szonáta (BWV 1029)

Révész Judit (cselló) és Ratkó Ágnes (zongora)

 

16.30 -  18.00

Gerald Hüther

A tudat és a megosztott figyelem – az emberi közösségek törékeny kulturális teljesítménye

 

18.00 - 18.15

Szünet

 

18.15 - 19.45

Henning Köhler

Engedetlen gyerekeknek engedetlen nevelőkre van szükségük – epizódok szakadatlan párbeszédemből Georg Kühlewinddel a csillaggyerekekről

 

19.45 - 20.15

Szünet

 

20.15 - 22.00

Irodalmi est három nyelven Georg Kühlewind, Székely Magda, Franz Kafka és Martin Buber műveiből két részben, szünettel

Összeállította: Fenyő Ervin

Előadja: Joyce Really (USA), Ursula Kemper (D), Fenyő Ervin

Nap

Óra

Ideiglenes program

06.04

09.00 - 09.20

Reggeli kamarazene: J.S.Bach: D-dúr szonáta (BWV 1028)

Révész Judit (cselló) és Ratkó Ágnes (zongora)

 

09.30 - 11.00

Jakubinyi László

Mindenki másképpen más

 

11.00 - 11.30

Szünet

 

11.30 - 13.00

Székely-Kühlewind Anikó

Örömmel élni 

 

13.00 - 16.00

Ebédszünet

 

16.00 - 16.20

Délutáni kamarazene: L.v.Beethoven: A-dúr szonáta  (Op.69)

Révész Judit (cselló) és Ratkó Ágnes (zongora)

 

16.30 - 18.00

Böszörményi László

Gyakorlatok a tudat gyógyító átváltozásaihoz

 

18.00 - 19.00

Szünet

 

19.00 - 19.45

Bartók Béla: szonáta szólóhegedűre(1944)

Baráti Kristóf (hegedű)

 

19.45 - 20.15

Szünet

 

20.15 - 21.30

Záró pódiumbeszélgetés.

Résztvevők: Gerald Hüther (D), Jakubinyi László, Henning Köhler (D), Michael Lipson (USA)

Moderátor: Böszörményi László

 

21.30 - 21.45

A szervezők zárszava

06.05

10.00 -

Városnézés Budapesten Fenyő Ervinnel

Normálistól az egészségesig

Nemzetközi konferencia 2010. június 2-4-ig Budapesten, magyar, német és angol nyelven, a Georg Kühlewind alapítvány rendezésében, a IONA Stichting támogatásával

 

„A gondolkodás megbetegedése megfosztja a lelket attól a lehetőségtől, hogy helyzetét helyesen átlássa, mert a mai ember számára a gondolkodás a »lélek szeme«, tehát a legvilágosabb tudati funkció; láttuk, hogy a többi lelki funkcióról is a gondolkodás segítségével kapunk útmutatást. A gondolkodás megbetegedésével a mai ember elveszti tájékozódó képességét, és ez azt jelenti, hogy kontrollálatlan, át nem világított, át nem látott impulzusok hathatnak rá és irányíthatják.”

Georg Kühlewind: Normálistól az egészségesig; 2.3. fejezet (A megbetegedés okai). Böszörményi László fordítása.

Kláris Kiadó, 2003


Konferenciánk célja az volt, hogy összejöjjünk mindazokkal, akik a szellemi iskolázás útján keresik az „egész-séget”, az igazi és egészséges Én öntudatra ébredését, a figyelem öntapasztalását a tiszta szellemi tevékenységben. Meghívtuk előadókként néhány barátunkat azok közül, akik évtizedek óta foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel és hosszabb-rövidebb ideig együtt dolgoztak Georg Kühlewinddel. Rudolf Steiner munkásságából kiindulva, Kühlewind egyedülálló részletességgel és mélységben dolgozta ki a modern szellem iskolázás útját. Mind az előadások, mind a zenei program keretül szolgáltak a konferencia tulajdonképpeni céljához: hogy „összejövetelünk” ne csak térben és időben, hanem a szellemi jelenlét szintjén is valósággá válhasson.

A konferencia fent olvasható mottóját Georg Kühlewind (Székely György) hasonló című könyvéből vettük.

A konferencia központi témája: a modern ember tudati megbetegedése, és gyógyulásának, fejlődésénk lehetőségei. A konferencia felépítésében valamelyest az IDRIART1 fesztiválok hagyományát folytatta; szellemtudományi és művészeti előadások köré épült fel, azzal az elsődleges céllal, hogy így teremtsen közeget emberi találkozásoknak. A konferencia ennek megfelelően három, egymásba fonódó szálon futott: egy szellemtudományi, egy művészeti és egy közösségi szálon. Június 2-án, csütörtök este kezdődött és pénteken és szombaton teljes napon át tartott. A megnyitó előadást Javier Lantero tartotta, aki évekig dolgozott Székely Gyurival egy madridi meditációs csoportban. Nagyvonalú adományával ő tette lehetővé, hogy a Georg Kühlewind alapítvány kb. három évvel ezelőtt elkezdhette működését.

A művészeti szálban a leghangsúlyosabb a zenei vonal volt. Mind a nyitó, mind a záró esten Baráti Kristóf hegedűművész játszott, az első estén Bach partitákat, a másodikon pedig Bartók szonátáját szólóhegedűre (1944). Pénteken és szombaton minden reggel és minden délután zenével kezdődött: Ratkó Ágnes (zongora) és Révész Judit (cselló) Bach három gamba szonátáját és Beethoven Bachot idéző A-dúr (Op.69) szonátáját adta elő. Ez a gigantikus zenei ív, a még szinte középkori tisztaságú Bachtól, a megrázóan emberi Beethovenen keresztül a modern és letisztult Bartókig önmagában egyedülállóan szép és mély élményt jelentett. Ez abban is kifejeződött, hogy milyen őszinte hálával és elragadtatással fogadta be a nemzetközi közönség a Bartók szonátát.

A konferencia további fontos művészeti eseménye volt egy irodalmi est, Georg Kühlewind, Székely Magda, Franz Kafka és Martin Buber műveiből, Fenyő Ervin összeállításában. Az est előadói: Joyce Really (angolul), Ursula Kemper (németül) és Fenyő Ervin (magyarul). A műsor központi szövege Georg Kühlewind De Profundis c. írása volt; „kiáltás a mélyből” az emberiség jövőjéért. Az összeállítást az teszi olyan izgalmassá, hogy a benne szereplő önmagukban is rendkívül értékes szövegek a végtelenségig felerősítik egymást és így olyan aspektusok jelennek meg, amelyeket különben aligha vesz észre az olvasó.

A szellemtudományi szálat egy pódiumbeszélgetés indította, amelyben az emberi tudat helyzetéről kérdeztük a meghívott előadókat. Pillanatok alatt kiderült, hogy az olyan fogalmak, mint „egészség” és „betegség” az emberi lét összes fontos kérdését magukban foglalják. Nem független az emberről alkotott képünktől, hogy mit tekintünk betegségnek és mit nem. És nem független önmagunkkal szembeni őszinteségünktől, hogy észre merjük-e venni tudati betegségeinket.

A szellemtudományi előadások sorát péntek de. Michael Lipson amerikai pszichológus nyitotta meg „A jó föld – mit kell tennünk ahhoz, hogy befogadjuk és elfogadjuk az inspirációt?” c. előadásával. Alapvető kérdése az volt, hogy miért nem elég tudni a jóról, miért olyan nehéz követni is. Utána Georg Hüther német agykutató beszélt, előadásának címe: „A tudat és a megosztott figyelem – az emberi közösségek törékeny kulturális teljesítménye”. Hüther professzor a legismertebb modern tudósok közé tartozik, és kiváló példáját adta annak, milyen közel juthatnak a szellemi világok küszöbéhez a legigényesebb tudósok. A péntek esti előadást Henning Köhler német gyógypedagógus tartotta: „Engedetlen gyerekeknek engedetlen nevelőkre van szükségük – epizódok szakadatlan párbeszédemből Georg Kühlewinddel a csillaggyerekekről”. Köhler elsősorban arról az alapvető impulzusról beszélt, amit gyógypedagógiai munkásságához Székely Gyuritól kapott.

A szombati napon három magyar előadó tartott előadást. Jakubinyi László, aki a Szimbiózis alapítvány vezetőjeként óriási gyakorlattal rendelkezik különböző un. fogyatékos emberekkel való együttélésben, a „Mindenki másképpen más” c. előadásában igen színesen és személyesen számolt be saját útjáról a gyógypedagógiához és Székely György szerepéről ezen az úton. Székely Anikó előadásában ugyan eltért a címben megadott témától: „Örömmel élni”, de így is öröm volt hallgatni. A megismerés alapvető kérdésivel foglalkozott, könnyedén és mélyenszántóan egyszerre. Az előadás rövidített változata ugyanebben a számban olvasható. Böszörményi László a „Gyakorlatok a tudat gyógyító átváltozásaihoz” c. előadásában elsősorban az imaginációhoz vezető úttal, az úton fellépő elterelődésekkel, és a szellemi törekvés tisztaságával foglalkozott.

A közösségi szál részben láthatatlanul és hallhatatlanul húzódott végig az egész konferencián. Az előadók egy része előadásának részeként közös meditációkat kezdeményezetett. Szombat este, a záró pódiumbeszélgetés helyett is közös meditáció mellett döntöttünk. A rendezőség a résztvevők rendelkezésére bocsátott két kis termet, ahol kis, spontán alakult meditációs csoportok dolgoztak. Mindennek az eredményeképpen az egész konferencia alaphangulata leírhatatlanul szép és emberi lett. Nem nagyon volt szükség arra, hogy külön gyakoroljuk a „helyes beszédet”2 – szinte végig ezt tettük. 

 

A konferencia programja és teljes hanganyaga megtalálható a Georg Kühlewind alapítvány honlapján, a Reflexiók szakasz Konferencia menüpontja alatt. A konferenciának 127 regisztrált résztvevője volt, 10 különböző országból a legtöbben Magyarországról (79) és Németországból (25).

A konferencia része volt a Rudolf Steiner születésének 150 éves évfordulója alkalmából tartott rendezvénysorozatnak.

 

Köszönetnyilvánítások

A konferencia szervezését Székely Anna irányította, elmondhatatlan gonddal és odaadással, és néhány önkéntes segítővel, mint Uray Zsuzsa és Kulin Eszter. A honlapot Pál András készítette és gondozta. A Georg Kühlewind alapítvány honlapjának idevonatkozó részeit Csapó Krisztina és Székely István készítette és gondozza. A konferencia programját elsődlegesen Fenyő Ervin állította össze.

A konferenciát közvetlenül támogatta a IONA Stichting és a Duoplan Kft. Mérnöki Iroda (Pál József). A konferenciát könyvasztal felállításával és könyvadományokkal támogatta a Verlag Freies Geistesleben (Dr. Evelies Schmidt) és a Kláris Könyvkiadó (Lendvay Miklós). A konferenciát a Georg Kühlewind alapítványon keresztül támogatta Javier Lantero, Joyce Really, a Barbara Ganß vezette baruthi meditációs csoport, valamint megemelt részvételi díj formájában több, elsősorban külföldi résztvevő. A támogatások lehetővé tették, hogy a részvételnek nem voltak anyagi korlátai, aki kérte, ingyen is részt vehetett.

 

1 Initiative for the Development of Intercultural Relations. Alapította Miha Pogačnik hegedűművész, Székely György aktív támogatásával.

2 Ld. Georg Kühlewind: Normálistól az egészségesig; A helyes beszéd c. fejezet

Támogató:   ionalogo-kleur50