Emlékezés Székely György filozófusra (hu)

2006-01-15-én éjjel két órakor közülünk eltávozott és más dimenzióba költözött korunk, talán legnagyobb filozófusa: Székely György azaz Georg Kühlewind


Szerencsés embernek nevezhetem magam, hiszen barátjának hívott. Engem és mindazokat, akik három évtizeden át hallgattuk tanításait. Mielőtt könyvei megjelentek, gondolatait tovább adta és vitára bocsátotta, s minthogy egész életében az emberi tudatot vizsgálta, barátait is elemzésre késztette.

(Székely György (írói nevén Georg Kühlewind) 1924-ban született Budapesten, értelmiségi, több nyelven beszélő családban. Fiatal korában érdeklődési körébe tartozott az irodalom (Rilke, Thomas Mann, Hölderlin), a mitológia (Kerényi Károly), a pszichológia (hamar megismerkedett Freud és Jung műveivel) és a zene (19 éves koráig zongorázott, zongoraművésznek készült www.esoember.hu/esoember)

 

A kapuk őrzői
Világosságot hozott a sötétségbe, tudatot a tudatlanságba kérdéseivel.
„Ha megkérdezek valakit, szeretnék megtudni valamit, s remélem, hogy ő meg tudja adni rá a választ” – mondta egyik előadásában. Kérdezett és ezzel kutatásra sarkallt másokat. Mindig úgy váltunk el, hogy feltett néhány kérdést. Barátai húsz-harminc választ adtak, ő pedig jellegzetesen bólintott és tovább kérdezett. Tőlünk vagy magától. Nyitotta a kapukat és figyelmeztetett a kapuk őrzőire.

Ne féljünk nyitni, de számítsunk arra, hogy a kapukat hatalmasságok őrzik. Ő nem félt megnyitni saját lakásának kapuit a legnehezebb időkben sem az érdeklődők előtt, holott tudtuk, hogy ahol öt-tíz ember összejött rendszeresen, ott a megfigyelők is működésbe léptek.

„Ahol hárman-négyen összejönnek az én nevemmé, ott vagyok köztük.” A Szentírások is kutatási területéhez tartoztak. Azok vigyáztak ránk, akiknek hatalma minden földi hatalmasságnál nagyobb volt.

Nemzetközi zenei fesztivál
A nyolcvanas években nyugat felé nyitott. Drezdába indult, s egy év múlva a két Németország vállalkozó értelmisége Budapesten találkozott a Vigadóban. Az Idriart nemzetközi zenei fesztivál fő szervezője Pogaænik hegedűművész volt. Ő hívta meg a művészeket Budapest központjába Angliából, Amerikából, Japánból, Izraelből. Reggel 9-től éjszakáig zene töltötte be a Vigadó termeit. Előadásokat szerveztek két vagy több nyelven: folyamatosan fordították németre, angolra és magyarra a leckék anyagát. Játszott a Shakespeare Színház, hallottuk Beethoven alkotási módszeréről, Wagnerről, Bartók és Kodály műveinek elemzéséről. Eközben a német fiatalok segítettek megépíteni az első Waldorf-iskolákat. Mindezek mögött Székely György fáradhatatlan szervezőkészsége működött.

A hivatalos politika ugyan lezárta a határokat, a lélek határai megnyíltak, s az Idriart hetére a magyar családok hálózsákos német fiatalokat fogadtak lakásukba, a módosabbak szállodába mentek.

Székely György maga is tartott előadásokat naponta az Idriarton. Itt maga váltotta előadásain a német és angol nyelvet, s Böszörményi László fordította a szavait számunkra magyarra. Böszörményi fordította egyúttal Kühlewind könyveit is, melyek először német nyelven Stuttgartban jelentek meg. A kilencvenes években már az Írók Boltjában is találkoztunk Kühlewind munkáival, ma pedig minden könyvesboltban megtalálhatóak a könyvei.

Család
A polgári életben Székely György a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki szakának docense volt, s három gyermeket nevelt. Felesége, gyermekei, unokái és azoknak barátai ezt az örökséget viszik tovább.

Filozófiája
Mit adott hozzá Székely György az Arisztotelésztől napjainkig folyó filozófiai áramlathoz, amit mások nem tettek? Munkássága egzakttá tette a filozófiát.

A normálistól az egészségesig – a tudat higiéniája könyvéből mind az egzakt tudományos filozófiát, mind annak módszerét megismerhetjük.

„Az ember csak töredékét ismeri meg, veszi észre – annak, ami a világból felé árad. Mi történik azokkal a szabaddá vált erőkkel, amelyeket az ember nem használ megismerésre?”
„Az Én-élmény helyett az egoitás fogja uralni az egyén és ennek következtében az emberiség életét.”

Székely György koncentrációs, meditációs, kontemplációs gyakorlatokat tanított, mellyel az ember eredeti hivatottságához, a tiszta megismeréshez juthat.

 

Dobosy Ildikó