Megjelent a 82. Hírlevél

82. hírlevelünkben Georg Kühlewind A hetedik nap vége – Az intuitív gondolkodás tapasztalatai és konzekvenciái (Kláris Kiadó és Művészeti Műhely, 2004) című könyvének egy újabb fejezetét olvashatják. A könyv eredeti címe: Die Wahrheit tun – Erfahrungen und Konsequenzen des intuitiven Denkens (Verlag Freies Geistesleben, 1978). Fordítója Baltigh Attila. A fordítást az eredetivel Székely Anikó vetette egybe. Az evangéliumi idézeteket a könyv – ha nem is minden esetben – Károli Gáspár fordításában közli. Ahol ettől a szöveg eltér, ott lábjegyzeti kiegészítést talál az olvasó.