Megjelent a 83. Hírlevél

Hegedűs Miklós emlékére

83. hírlevelünkben Hegedűs Miklósra (1949-2022) emlékezünk, aki 2022. szeptember 18-án hunyt el. Évtizedeken át – körülbelül 1969-70-től – volt állandó résztvevője Székely György hétfői körének. Az összejövetelek után az ő csöppnyi Varsányi Irén utcai lakásában jöttünk össze, hogy ki-ki elmondja mi bántja, mi történt vele az épp elmúlt héten.
Miklós műszaki ember volt, de végzettségének hátat fordítva a festészetnek szentelte életét. lllés Árpádot, egykori tanárát vallotta mesterének. Valamennyi Waldorf-képzésen tanított. A nappali képzésen éppúgy, mint a posztgraduális vagy óvónőképzésen. Alapítója és névadója volt az Antropozófiai Pedagógiai Műhelynek. Lefordította és kiadta Goethe Színtanát, de írt könyvet a művészetek történetéről is, és nemcsak Goethét, de Massimo Scaligero-t és Rudolf Steinert is fordított. Ezekből a művekből olvashatnak itt egy, ezúttal a szokásosnál terjedelmesebb válogatást. Egy kép zárja ezt a hírlevelet, hiszen Miklós mindenekelőtt és elsősorban festőművész volt, aki képeket festett. Csak most láthattuk, mennyit, amikor a búcsúztató után gyermekei kiállítást rendeztek képeiből a solymári Waldorf óvodában. Óriási életművet hagyott maga után. És kérdéseket. Életével és életművével kapcsolatban. Hiánya és a mulasztás réme arra indít, hogy tovább kérdezzem őt. Talán nem vagyok ezzel egyedül. Mindenesetre ez az új helyzet mindenkit, aki e tekintetben érintett, számvetésre, értőbb, teljesebb odafordulásra és kapcsolatra indít. Én legalábbis így vagyok vele.

Köszönettel tartozom Székely Istvánnak, aki a fenti kiadványok tördelésében és nyomdai munkálataiban Miklóssal együtt dolgozott, és a nála lévő digitalizált szövegeket az alapítványi hírlevél számára felhasználhatóvá tette. Ugyancsak neki köszönöm azt a fényképet, amit tőle kaptam Miklós 1969-ben festett és Székely Györgynek ajándékozott képéről, amelynek The end of the road a címe. Megtekinthetik a szövegválogatás után. Az itt közölt szövegeket változtatás nélkül, egy módosítással tesszük közzé: a címeket az eredetiben alkalmazott idézőjeles kiemelés helyett kurzívval jelöltük.